Zelfzorgvoedingssupplementen

Voedingssupplementen

Een minder gunstige levensstijl en potentieel schadelijke milieufactoren kunnen leiden tot een nutritioneel onevenwicht. De voedingssupplementen van Altisa zijn monopreparaten en complexen (multi’s) en worden samengesteld uit essentiële voedingsstoffen (vitamines, mineralen, sporenelementen, aminozuren), plantenextracten, verteringsenzymen en andere natuurlijke stoffen. Onze voedingssupplementen bevatten soffen die helpen om in specifieke nutritionele behoeften van ons lichaam te voorzien (een goede darmwerking, stressbeheersing, geheugen, circulatie, weerstand, vitaliteit, ...). Aan deze stoffen worden sinds ettelijke decennia zowel in de vakliteratuur als in talrijke wetenschappelijke werken positieve eigenschappen toegeschreven op het gebied van de nutritie en de gezondheid. Met de unieke en flexibel gedoseerde formules van Altisa kunt u een gericht, individueel nutritioneel programma opbouwen. Een voedingssupplement mag echter niet als vervanging van een gevarieerde en evenwichtige voeding en van een gezonde levensstijl worden gebruikt. 
 

Posologiën 

De ingenomen doseringen van de nutriënten (vitamines, mineralen, aminozuren, vetzuren), plantenextracten en andere stoffen volgens de vermelde posologiën op de verpakkingen van de Altisa - producten zijn conform de Belgische wetgevingen. Deze zijn bedoeld als basisposologieën en liggen onder of zijn gelijk aan de algemeen aanvaarde ODI's (Optimum Daily Intakes). De uitgebreide (wetenschappelijke) (vak)lileratuur beschikbaar (ook op het internet) over het gebruik van de optimale doseringen van nutriënten leert ons al snel dat de persoonlijke gezondheid en behoeften immers voor iedereen verschillend zijn. Om de persoonlijke benodigde doseringen te bepalen kan men beginnen met de opgegeven basisdosis (bijvoorbeeld als er staat neem 1 tot 3 tabletten per dag, begin dan met 1 tablet per dag). Men kan altijd nuttig en/of deskundig advies inwinnen bij zijn arts, orthomoleculaire specialist of andere specialist.
Bepaalde bevolkingscategorieën, zoals bvb. studenten, sportlui, kaderleden, adolescenten, bejaarden, zwangere vrouwen, rokers enz. hebben mogelijk een hogere behoefte aan specifieke voedingsstoffen dan gemiddeld:
 
° studenten moeten steeds over een optimale concentratie en leervermogen beschikken;
° sportlui moeten goede prestaties neerzetten;
° kaderleden dragen grote beroepsverantwoordelijkheden en staan heel dikwijls onder stress;
° adolescenten hebben er in de groeijaren absoluut belang bij om voldoende van de meest essentiële voedingsstoffen in te nemen;
° op gevorderde leeftijd kan het best nuttig zijn om een handje toe te steken aan mogelijks minder goed functionerende stofwisselingssystemen;
° zwangere vrouwen hebben een extra behoefte nodig aan bepaalde nutriënten;
° bij rokers veronderstelt men dat één sigaret wel eens zou moeten gecompenseerd worden met een extra aanvoer van 60mg vitamine C;
° een dieetkuur is voor een beperkte periode aan te bevelen want afhankelijk van de lichaamsbouw en het gevolgde dieet kan een extra aanvoer van sommige nutriënten noodzakelijk zijn om een gezonde peil van voedingsstoffen in het lichaam te behouden;
 
Om de persoonlijke benodigde dosering te bepalen, kan men met de opgegeven basisdosis starten. Nadien kan men deze desgewenst aanpassen. Men kan altijd nuttig advies inwinnen bij zijn orthomoleculaire specialist of arts.
 

Bijzondere opmerking

De Altisa - producten zijn voedingssupplementen die een bijdrage leveren tot het behoud van een goede gezondheid. Ze zijn niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten! Alle vermelde gezondheidsclaims hebben betrekking op de volgens de vakliteratuur en/of wetenschappelijke studies algemeen aanvaarde en bekende werking van de verschillende actieve stoffen. Bij  gezondheidsproblemen, bij inname van geneesmiddelen en in bepaalde situaties (zwangerschap b.v.) dient men altijd zijn arts te raadplegen vòòr het gebruik van voedingssupplementen. Elke verpakking van Altisa vermeldt de verplichte gebruikswaarschuwingen. Toch hecht Altisa zeer veel belang aan het zo volledig mogelijk informeren van de gebruiker van onze voedingssupplementen. Dit wil zeggen dat waar Altisa het nodig acht, er extra doch niet verplichte algemene gebruikswaarschuwingen op de verpakking vermeldt worden met betrekking tot specifieke ingrediënten in de formule. Zoals bijvoorbeeld:
 
Gebruiksinformatie: bij gebruik van carnitine, raadpleeg uw arts bij gelijktij-dig gebruik van antistollingsmiddelen (coumarinede-rivaten) of bij hypothyroïdisme of bij nierstoornissen. 
 
Deze extra informatie is louter gebaseerd op de vaak terugkerende verwijzingen ernaar in de vak- en wetenschappelijke literatuur. Wij vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent.   

Gebruiksvriendelijk

Zowel de Altisa - (softgel) capsules als de tabletten zijn gemakkelijk slikbaar, wat zeer belangrijk kan zijn voor de jongeren en oudere patiënten. Een goede assimilatie van de actieve inhoudsstoffen wordt gewaarborgd door een perfecte oplosbaarheid en vertering van de tabletten en capsules. Voor wie toch slikproblemen mocht ervaren met de grootte van sommige tabletten biedt Altisa u een ultrasterk en handige tabletvergruizer aan waarmee u de tabletten tot een poeder kunt vergruizen en/of in stukken splijten.